Tytuł CPM

Skrót CPM pochodzi od angielskiego Certified Property Manager - Dyplomowany Zarządca Nieruchomości. Zarówno tytuł, jak i proces edukacji CPM opracowany został w USA przez Instytut Zarządzania Nieruchomościami IREM mający już 75-letnie doświadczenie w kształceniu managerów. Od 1938 r. tytuł ten zdążył stać się symbolem jakości rozpoznawalnym i cenionym na całym świecie.


Dyplomowany Zarządca Nieruchomości (CPM) to profesjonalista, który:

 • posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania rozwiń
 • ma dostęp do unikatowych zasobów wiedzy i ciągle się rozwija rozwiń
 • posiada szerokie umiejętności interpersonalne rozwiń
 • buduje i wdraża skuteczną strategię dla nieruchomości jako inwestycji rozwiń
 • rozwiązuje skomplikowane problemy rozwiń
 • zarządza operacjami z wielu dziedzin rozwiń
 • chroni inwestycję rozwiń

Dlaczego warto być CPM?

Tytuł CPM cieszy się na całym świecie dużą popularnością i prestiżem. W Polsce osób mogących pochwalić się tym tytułem jest póki co dopiero kilkanaście – zdobycie go wymaga bowiem doświadczenia, zaangażowania i wiedzy. Nie każdy może być CPM, między innymi dlatego jest to tytuł, który ma szansę także w Polsce stać się rozpoznawalnym wyróżnieniem i gwarantem jakości. Już teraz tak postrzegają go klienci polskich Dyplomowanych Zarządców Nieruchomości.

Przygotowując swoją ofertę Polski Oddział IREM kieruje się doświadczeniem amerykańskich partnerów – wszystkie szkolenia dla CPM koncentrują się na zagadnieniach praktycznych i znajdowaniu rozwiązań dla realnych problemów, z którymi zarządca spotyka się na co dzień. Nasze kursy są prowadzone przez polskich i amerykańskich instruktorów – promujemy nowoczesne amerykańskie rozwiązania i pokazujemy jak stosować je w polskich realiach. Dzięki temu wszyscy uczestniczący w kursie mają dostęp do unikatowej i aktualnej wiedzy podanej w przystępnej formie.


Jak zdobyć tytuł CPM?

Edukacja

Opcja 1: Ukończenie następujących kursów:

 • MNT402 : Utrzymanie nieruchomości i zarządzanie ryzykiem
 • HRS402 : Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości
 • MKL404 : Marketing i wynajem nieruchomości handlowych lub MKL405 : Marketing i wynajem nieruchomości mieszkalnych lub MKL406 : Marketing i wynajem nieruchomości biurowych
 • FIN402 : Nieruchomość jako inwestycja: narzędzia finansowe
 • ASM603 : Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – część pierwsza
 • ASM604 : Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – część druga
 • ASM605 : Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji – część trzecia
 • BDM602 : Plany Zarządzania Nieruchomościami - Model IREM

Uwaga. Pierwsze trzy kursy z listy, tzn. MNT402, HRS402 oraz MKL404/MKL405/MKL406 mogą być zaliczane w dowolnej konfiguracji i kolejności.


Opcja 2: Posiadanie jednego z następujących tytułów: RPA (nadawany przez Building Owners and Managers Institute), CCIM (nadawany przez CCIM Institute), CSM (nadawany przez Council of Shopping Centers), PCAM (nadawany przez Community Associations Institute) oraz ukończenie kursu BDM602 (2 dni).


Plan zarządzania nieruchomością

Opcja 1: Napisanie planu zarządzania dla rzeczywistej nieruchomości i uzyskanie zaliczenia tego planu przez IREM Polska.

Opcja 2: Zaliczenie egzaminu sprawdzającego umiejętności w zakresie opracowywania planu zarządzania nieruchomością MPSA. Egzamin polega na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na zadane scenariusze przygotowane dla wybranego przez Kandydata typu nieruchomości.


Egzamin

Zaliczenie egzaminu CPMEXM uprawniającego do otrzymania tytułu CPM. Egzamin obejmuje następujące obszary: operacje finansowe i zarządzanie kapitałem, human resources, zagadnienia prawne, zarządzanie ryzykiem, utrzymanie nieruchomości (obsługa techniczna), marketing i leasing.


Doświadczenie

Posiadanie udokumentowanego stażu pracy jako zarządca nieruchomości wynoszącego minimum 3 lata.


Etyka

Ukończenie kursu ETH800 : Etyka zarządcy nieruchomości oraz zaakceptowanie zasad Kodeksu Etyki CPM


Napisali o nas więcej

Informacje uzyskane od profesjonalistów, nie tylko prelegentów, ale także od uczestników, są cenne przede wszystkim ze względu na fakt, ze wynikają z doświadczenia.

Dagmara Pozowska


Finansowanie i wycena nieruchomości inwestycyjnych – szkolenie to polecam w szczególności osobom, które nie posiadając wykształcenia ekonomicznego, pragną zgłębić finansowe aspekty zarządzani nieruchomościami.

Wiesława Marchwicka


...każdej osobie która zarządza nieruchomościami bądź zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości w imieniu własnym bądź w imieniu zleceniodawcy gorąco polecam to szkolenie...

Jarosław Szerfenberg


Partnerzy

Newsletter

najnowsze informacje o naszej działalności prosto na Twoją skrzynkę