Jak zostać CPM?Tytuł CPM®, to wyróżnienie nadawane przez Instytut Zarządzania Nieruchomościami IREM (Institute of Real Estate Management) w Chicago. Jest to desygnacja rozpoznawana i ceniona na całym świecie. Symbol wysokiego profesjonalizmu zarządcy nieruchomości, świadczący nie tylko o znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym kraju, ale również międzynarodowych zasad dobrego zarządzania nieruchomością.
Zarządca z tytułem CPM gwarantuje swoją wiedzą i doświadczeniem, że właściciel, który jemu powierzy swoją własność może spać spokojnie.

Dzięki Polskiemu Oddziałowi IREM (i również wszystkim tym osobom i instytucjom dzięki którym Oddział w Polsce powstał) istnieje obecnie możliwość uzyskania tej desygnacji w Polsce.

Przegląd wymagań, które trzeba spełnić ubiegając się o tytuł CPM®.

Organizatorzy:

Patroni medialni:projektowanie stron internetowych
webfruit.pl