Program

W trakcie tego wyjątkowego, dwudniowego szkolenia omówione zostaną
następujące zagadnienia:


* Charakterystyka budynków biurowych
* Ocena rynku nieruchomości biurowych
* Opracowanie strategii i planu marketingowego
* Opracowanie strategii i planu wynajmu
* Formułowanie umowy najmu
* Poprawa utrzymania najemców
* Przyszłość nieruchomości biurowych

Dzień pierwszy szkolenia, 15 maja 2008:

09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 - 09:45 Wprowadzenie
09:45 - 11:30 Szkolenie - część 1
11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
12:00 - 13:30 Szkolenie - część 2
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:30 Szkolenie - część 3

Dzień drugi szkolenia, 16 maja 2008:

09:30 - 11:30 Szkolenie - część 4
11:30 - 12:00 Przerwa na kawę
12:00 - 13:30 Szkolenie - część 5
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:30 Szkolenie - część 6: podsumowanie i dyskusja

Organizatorzy:

Patroni medialni:projektowanie stron internetowych
webfruit.pl