NewsletterNewsletter stworzyliśmy dla Tych z Państwa, którzy są zainteresowani otrzymywaniem informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia, nowych publikacjach, planowanych kursach oraz nowościach związanych z naszym serwisem internetowym.

Pozostając w zgodności z regulacjami prawnymi (m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) prezentujemy regulamin newslettera. Prosimy o zapoznanie się z nim, zanim podejmą Państwo decyzję o subskrypcji.

Regulamin newslettera www.irempolska.org.pl:
1. Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM® będzie przesyłało na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacje dotyczące swojej działalności, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.
3. Newsletter będzie przekazywany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, w formacie HTML.
4. Newsletter nie będzie zawierał treści bezprawnych.
5. Powierzone Stowarzyszeniu adresy poczty elektronicznej nie będą przekazywane osobom trzecim oraz będą przetwarzane w celach związanych wyłącznie z obsługą newslettera, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883)
6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego otrzymywania newslettera przez wysłanie na adres webmaster@irempolska.org.pl informacji o chęci rezygnacji (z adresu elektronicznego, którego rezygnacja ma dotyczyć).

W celu dokonania subskrypcji prosimy o skorzystanie z formularza umieszczonego na stronie głównej serwisu. Serdecznie zachęcamy!

Organizatorzy:

Patroni medialni:projektowanie stron internetowych
webfruit.pl