Napisali o nas

"Finansowanie i wycena nieruchomości inwestycyjnych" – szkolenie to polecam w szczególności osobom, które nie posiadając wykształcenia ekonomicznego, pragną zgłębić finansowe aspekty zarządzani nieruchomościami.

Szkolenie to dostarcza ogólnej wiedzy związanej z praktyką zarządzania nieruchomościami lecz przede wszystkim umożliwia jego uczestnikom wykonywanie ćwiczeń (z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego) niezbędnych do zrozumienia i przeprowadzania analiz finansowych nieruchomości oraz analiz finansowych planowanych inwestycji.


Wiesława Marchwicka CPM®

Szkolenie "Nieruchomość jako inwestycja: narzędzia finansowe", w którym brałem udział było bardzo owocne i każdej osobie która zarządza nieruchomościami bądź zajmuje się inwestowaniem w nieruchomości w imieniu własnym bądź w imieniu zleceniodawcy gorąco polecam to szkolenie. Prowadzący przedstawił bardzo szerokie spektrum wiedzy z tematyki omawianej na szkoleniu, która będzie bardzo użyteczna w wykonywaniu obowiązków zawodowych.


Jarosław Szerfenberg
Manhattan Real Estate Management Sp. z o.o.

Szkolenia IREM® stanowią dobra platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, ze standardy zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce rozwijają się. Informacje uzyskane od profesjonalistów, nie tylko prelegentów, ale także od uczestników, są cenne przede wszystkim ze względu na fakt, ze wynikają z doświadczenia. Osobom, które nie są jeszcze zaawansowane w problematyce zarządzania nieruchomościami szkolenia IREM® dają możliwość skondensowanego i szybkiego wglądu w bieżące trendy w branży.


Dagmara Pozowska
Inter IKEA Centre Polska S.A

Szkolenie, w którym brałam udział "Utrzymanie nieruchomości i zarządzanie ryzykiem" było bardzo owocne i każdemu Zarządcy Nieruchomości polecam szkolenia IREM. Prowadzący dostarczył, przedstawił wiele pomysłów i sposobów postępowania - co możemy zaimplementować na naszym rynku.

Uzmysłowił mi, jak dużo mamy jeszcze do zrobienia na rynku Zarządzania Nieruchomościami, jak ważne jest aby ten zawód był wykonywany przez odpowiednie osoby (dopiero wtedy zawód Zarządcy postrzegany będzie odpowiednio).Czekam na informacje, kiedy odbędzie się kolejne szkolenie organizowane przez IREM. Uczestniczyłam na razie w jednym szkoleniu, ale mam nadzieję, że inne będą równie pasjonujące.


Monika Piątkowska

Niezwykły system szkolenia, ściśle powiązujący praktykę z teorią, sprawia, że na zajęciach poczujecie się jak w innym, fascynującym świecie.

Namawiam wszystkich do wzięcia udziału w nowych szkoleniach IREM® z zakresu zarządzania nieruchomościami. Niezwykły system szkolenia, ściśle powiązujący praktykę z teorią, sprawia, że na zajęciach poczujecie się jak w innym, fascynującym świecie. Każdy temat omawiany jest przez wybitnego specjalistę i praktyka w danej dziedzinie, a sposób przekazywania wiedzy jest tak dopracowany, że przyswajanie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień przychodzi tak naturalnie, jakby to była rozmowa towarzyska.

Na tych kursach nie usłyszycie o polskich przepisach, ale nauczycie się tak zarządzać, żeby każdy chciał was zatrudnić.

Certyfikat CPM (dyplomowany zarządca nieruchomości) przyznawany przez IREMR po przejściu całego programu zalicza się do najwyżej na świecie cenionych kwalifikacji u zarządców nieruchomości. Uzyskało go już wielu członków PFSZN.

Jak wiadomo, PFSZN utrzymuje przyjazne i zażyłe stosunki z IREM®. Dzieje się tak nie ze względu na sympatie osobiste, które oczywiście również mają miejsce, ale z uwagi na wielką wiedzę i autorytet IREM® w międzynarodowym środowisku zarządców.


Tadeusz Żurowski

Każdy obszar wiedzy wymaga wsparcia teoretycznego. Na niektórych obszarach szczególnie ważny jest wsad wiedzy empirycznej. Sami twórcy zarządzania są zdania, że stanowi ono powielanie najlepszej praktyki.

Kursy z zakresu zarządzania nieruchomościami organizowane pod patronatem IREMR spełniają oba warunki - zapewniają dostęp do wiedzy teoretycznej oraz wskazań praktycznych. Jako absolwentka tych kursów jestem głęboko przekonana, że wzorców zarządzania nieruchomościami przez wartość powinniśmy poszukiwać u Amerykanów, a na kontynencie europejskim wspomagać się wzorcami z zakresu administrowania. Pojęć tych jednak mylić nie wolno.


Ewa Kucharska - Stasiak

Partnerzy

Newsletter

najnowsze informacje o naszej działalności prosto na Twoją skrzynkę